Olet täällä

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki koostuu hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Palvelut

omaishoito_kuva.jpg

Omaishoitajan tai henkilökohtaisen avustajan sairastuessa joko Covid-19 infektioon tai muutoin siten, ettei pysty jatkamaan hoitokäyntejä, tulee ottaa käyttöön vaihtoehtoisia toimia asiakkaan palvelutarpeen huolehtimisesta. Tilanteessa voidaan käyttää mm. ennalta suunniteltuja sijaishoitajia tai ympärivuorokautista hoivaa tarvittaessa perhe- tai kuntoutusyksikköhoitoa.  Mikäli aiemmin tai nyt poikkeusoloissa ei ole suunniteltu esim. sijaishoitoa, tulee omaishoitajan/henkilökohtaisen avustajan olla yhteydessä kaupungin työntekijään, jotta voimme suunnitella asiakkaan palveluntarpeesta huolehtimisen sairastumisen varalta.

 • Ikäihmisten osalta omais – ja perhehoidon ohjaaja Jenny Heikkinen
 • puhelinnumero 040 581 4328

 

Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Tuki on määrärahasidonnainen palvelu ja se kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuesta laaditaan sopimus kunnan ja hoitajan välillä.

Perusturvalautakunta on määritellyt omaishoidontuen myöntämisperusteet.

Omaishoidontukea haetaan erillisellä lomakkeella ja se toimitetaan omais- ja perhehoidon ohjaajalle Porkkapirtille.

  Hoitopalkkiot v. 2020

  • I hoitopalkkio 704,76 € / kk
  • II hoitopalkkio 467,49 € / kk
  • hoidollisesti raskas siirtymävaihe 816,20 € / kk
  • Extra hoitopalkkio 1606,62 € / kk

  Omaishoitajien vapaita voidaan järjestää:

  • palvelusetelin avulla
  • intervallihoitona / tilapäishoitona
  • sijaislomituksena
  • perhehoitona.

  Päivätoiminta Aurinkolahti tarjoaa lyhytaikaista hoitoa (ANKKURI-toiminta) hoitajan jaksamisen tueksi. ilmoita tarpeesta suoraan päivätoiminnan hoitajille puh. 040 839 5377 mielellään edellisenä päivänä klo 9-11 välillä. 

  Omaishoitajille tarjotaan maksuton ja vapaaehtoinen hyvinvointi- ja terveystapaaminen. Siinä keskustellaan luottamuksellisesti omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta sekä tehdään terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia. Tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.   

  Hakemuslomake ja myöntämisperusteet:

  Lisätietoja alle 65-vuotiaiden palvelusta antaa sosiaalityöntekijä Jari Jaakkonen

  Lisätietoja yli 65 vuotiaiden  palvelusta antaa omaishoidon ohjaaja Jenny Heikkinen.  

   

   

  Lisätietoja palvelusta antaa

  Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut