Olet täällä

Muistipoliklinikka

Muistikoordinaattorilta saa monipuolista muistiasioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

 

 

Palvelut

Muistikoordinaattori kuva

Muistikoordinaattori tekee muistiongelmiin liittyvää selvittelyä ja sekä hoidon suunnittelua ja seurantaa . Diagnosoinnista vastaa geriatri. Hänen vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä. 

Muistikoordinaattori vastaa muistisairaan henkilön diagnosoinnin jälkeisen tilanteen seurannasta ja yhteistyöstä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hänellä on kokonaisvastuu kotona asumisen tukemisesta sairauden eri vaiheissa yhteistyössä geriatrin kanssa.

 

ANKKURI-toiminta

ANKKURI-toiminta tarjoaa lyhytaikaista päivähoitoa esim. hoitajan asioilla käynnin, jaksamisen tukemiseen ja muuhun lyhytaikaiseen hoivantarpeeseen. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan päivätoiminnan henkilökunnalle puh. 040-8395377 viimeistään tuloa edeltävänä päivänä klo 9-11 välillä.

Kuntoutus

Toimintakeskus Porkkapirtillä järjestetään ryhmäkuntoutusta muistisairaan kotona pärjäämisen tueksi.
Lisätietoa saat oheisesta esitteestä:   

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla.