Olet täällä

Mielenterveyspoliklinikka

Joutsenet

Vastaanottotyö on suunnattu pääsääntöisesti18 vuotta täyttäneille kuntalaisille, joilla on jokin mielenterveyden ongelma. Ulkopaikkakuntalaisilta edellytetään maksusitoumusta. Toimistoon voi tulla joko lähetteellä tai ottaa itse tai omaisena yhteyttä. Matalan kynnysten palveluja toteuttaa kaksi sairaanhoitajaa mielenterveyspoliklinikalla ja yksi sairaanhoitaja toisen asteen oppilaitoksessa (yli 16-vuotiaat).

Vastaanottotyön hoitosuhde sisältää psykiatrisen, keskusteluun pohjautuvan hoidollisen sekä lääketieteellisen avun. Työote on perhe- ja verkostokeskeinen.  Hoidon arviota, hoitoa tai kuntoutusta on toteuttamassa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat toimintaterapeutti, sairaanhoitajat, psykiatrit ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Psykologipalvelut saadaan ostopalveluina.  Yksilö- ja parikeskustelujen rinnalla käytetään ryhmähoitoja. Käytössä on rentoutustuoli. Hoitotapaamiset ovat luottamuksellisia. ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja palvelusta antaa

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo