Olet täällä

Maa-ainesten ottaminen

Hiekkaharjua

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan kunnan  ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Maa-ainesten ottamislupahakemus ja sen tarpeelliset liitteet on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (kirjaamo@kuusamo.fi)  skannatussa muodossa.

Hakemuksen käsittelystä ja ottamistoiminnan valvonnasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen mukaiset maksut:

 

Maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön ei edellytä lupaa. Kotitarveotossakin on noudatettava maa-aineslakia (555/1981). Jos suunniteltu tai jo toteutunut kotitarveoton määrä on yli 500 m3, tulee siitä tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Vähäisenkin maa-ainesmäärän myyminen tai vastikkeellinen luovuttaminen toisen käyttöön ei ole kotitarveottoa ja edellyttää ottamislupaa.

Lisätietoja palvelusta antaa