Olet täällä

Lastenneuvola

Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.

Neuvolassa pyritään myös terveen kehityksen esteiden tunnistamiseen ja poistamiseen.

Keskusteluissa autetaan vanhempia löytämään keinoja ratkaista perheen ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä kasvattajina.

Palvelut

vauva_kadet.jpg

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja soaiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Lastenneuvolan tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 388/2011). 

 

Yhteystiedot

Kuusamon terveyskeskus / Neuvola
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo
matkapuhelin 040 860 8633

Neuvolan ajanvaraus palvelee tällä hetkellä vain puhelimitse, ei käyntiasioimista.

Aikojen varaaminen ja peruuttaminen ma-pe klo 8-12 puh. 040 860 8633.

 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8831
Lastenneuvola: Nilonkankaan, Petäjäkankaan, Lauttalammen, Myllylän, Määttälänvaaran, Vuotungin ja Järvi-Kuusamon lapset
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola
Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8699
Lastenneuvola, Ehkäisyneuvola, Kouluterveydenhuolto: Noukavaaran alakoulu
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola
Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8012
Lastenneuvola: Keskustan, Lopotin, Petäjäkankaan, Järvenpään, Meskusvaaran ja Pohjois-Kuusamon lapset Kouluterveydenhuolto: Mäkelä koulu, Äitiysneuvola
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola
Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8687
Kouluterveydenhuolto: Kirkkokedonkoulu Lastenneuvola
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola
Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8829
Keskustan lastenneuvola, Kouluterveydenhuolto: Tolpanniemen koulu, lukio
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola
Terveydenhoitaja (sijainen)
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 763 8523
Tolpanniemen lastenneuvola, Kouluterveydenhuolto: Nilon koulun 7lk
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Äitiysneuvonnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia.
Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin.
Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.