Olet täällä

Lasten varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluja ja tarjoamalla lapsen kehitystä ja vanhempien kasvatustehtävää tukevaa toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

 

Palvelut

lapsi_ja_nalle.jpg

 

Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille:

 

Opetushallitus ohjeistaa THL:n päivitetyn suosituksen mukaisesti, ettei omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi osallistu varhaiskasvatukseen.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia?fbclid=IwAR3J9oZQY9Cnf2Y-tufbca5ELD030XxRatFwQKqGiJghh75uRCAM764ocRY.

Vanhempi esimerkinnäyttäjä liikenteessä

Tulitko ajatelleeksi, että vanhemmat ovat lasten esikuvia. Lapset toistavat ja oppivat lähes kaiken tekemäsi. Muistathan roolisi esimerkinnäyttäjänä myös liikenteessä. Turvalaitteiden käyttö, nopeusrajoitusten ja sääntöjen noudattaminen ja toisten tielläliikkujien kunnioittaminen – mallit saadaan kotoa, pienestä pitäen. Tavat ja asenteet liikenteessä opitaan jokaisella yhdessä tehdyllä matkalla. Kasvatetaan esimerkkiä näyttämällä ja yhdessä harjoittelemalla fiksuja tulevaisuuden liikkujia, joilla on arvot ja asenteet kohdallaan.

Liikenneturva, käytännön vinkkejä vanhemmille (jalan ja pyörällä):  https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/kaytannon-vinkkeja-vanhemmille-kavellen-ja-pyoralla#ba0b07d0

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen haetaan yleensä sähköisesti. Palvelua voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksen jättäminen ajoissa on tärkeää. Viranomaisilla on kahden viikon järjestelyaika työn ja opiskelun vuoksi varhaiskasvatusta hakeville, muutoin järjestelyaika on neljä kuukautta.

Varhaiskasvatuksen toimisto

Hakemiseen liittyvää opastusta saat ma - pe klo 9 - 15 kaupungintalon varhaiskasvatuksen toimistosta, Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo, puh. 040 860 8641, Sähköposti: varhaiskasvatus@kuusamo.fi

Voit lähettää palkkatiedot tai muut henkilötietoja sisältävät asiakirjat sähköpostilla, mutta pyydä ohjeet ennen lähetystä sähköpostilla tai soita numeroon 040 8608641 tai 040 1491822. Voit lähettää tulotiedot  turvallisesti myös sähköisen varhaiskasvatuspalvelun kautta.

Varda tiedote 18.12.2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Kuusamon kaupunki siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä huoltajien tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 19.12.2019 lähtien.

 

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat

Neuvontaa ja ohjausta varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa saat varhaiskasvatuksen aluejohtajilta puhelimitse maanantaisin klo 9 - 11 välisenä aikana

Varhaiskasvatus esiopetuksessa oleville oppilaille

4-vuotiaan lapsen kehityksen seuranta

Kodin, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on tärkeää lapsen parhaaksi. Lapsen kasvua ja kehitystä arvioidaan lomakkeen avulla. Lomake on osa lapsen neuvolassa suoritettavaa 4-vuotistarkastusta ja se täytetään jokaisesta 4-vuotiaasta lapsesta.  Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoidettavien lasten kohdalla lomakkeita saa hoitopaikasta. Kotihoidossa olevien lasten vanhemmille lomake lähetetään postitse heidän varatessaan neuvolasta ajan lapsensa 4-vuotistarkastukseen.

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Palvelua tarjotaan kaikille kaupungin alueella asuville lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.