Olet täällä

Lasten toimintaterapia

lapset.jpg

Lasten toimintaterapia
 
Tavoitteena on lapsen kehitystä tukevien taitojen ja valmiuksien vahvistaminen ja ylläpitäminen. Toimintaterapia  -arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla (esim.  hahmottaminen, kätisyyden vakiintuminen, silmä-käsi -yhteistyö, kynäote, looginen ajattelu, tarkkaavaisuus), kehitykseen vaikuttavia tekijöitä (esim. keskittymiskyky, itsetunto, vuorovaikutus) sekä lapsen voimavaroja.

Toimintaterapeutin arviointiin ja ohjaukseen pääsee eri ammattiryhmien pyynnöstä (mm. lääkäri, terveydenhoitaja, puheterapeutti, perheneuvola, psykologi, neuvolatyöryhmä, erityislastentarhanopettaja).

Lasten ja nuorten toimintaterapian toimintamuotoja ovat arviointi, ohjaus ja neuvonta, yksilöterapiat sekä konsultaatio.

Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehitystasoa ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista kotona, päiväkodissa tai koulussa lapsen tarpeen mukaisesti. Toimintaterapiatarpeen arviointi tehdään 2-3 tutkimuskertaa. Arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti suunnittelee toimintaterapian ja jatkotutkimusten tarpeen sekä antaa ohjausta ja neuvontaa. Kirjallinen yhteenveto arvioinnista toimitetaan vanhemmille, lähettävälle taholle sekä neuvolaan.

Terapiamäärät ja -tavoitteet määräytyvät yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakkaan hoitovastuuyksikkö tai neuvolatyöryhmä arvioi viime kädessä terapian tarpeen ja keston.

Toimintaterapeutti osallistuu tarvittaessa väliarviointeihin, esim. HOJKS. Toteutuneista terapioista toimintaterapeutti laatii loppulausunnon jakson päättyessä. Pitkissä, yli vuoden kestävissä terapioissa laaditaan yhteenveto terapiasta kerran vuodessa. Yhteenveto toimitetaan vanhemmille, lähettävälle taholle sekä neuvolaan.

Pyyntö lapsen mahdollisesta lääkäri- / osastojaksoille tarvittaessa lausunnosta tulee tehdä toimintaterapeutille viimeistään kahta viikkoa ennen tutkimuksen / jakson alkua.

Toimintaterapia on alle 18 -vuotiaalle maksutonta.

Yhteistiedot

Kuusamon terveyskeskus/Fysioterapiaosasto  
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo

Fysioterapiaosaston toimisto avoinna ma-pe klo 8.00 – 11.00
Ajanvaraus arkisin klo. 8.00 – 11.00, puh. 040 860 8633

Lisätietoja palvelusta antaa

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.

Aiheeseen liittyvät asiasanat