Olet täällä

Kuusamon terveyskeskuksen asiakasmaksut

Terveyskeskuksen asiakasmaksut

LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTOT                                                           

Terveyskeskuslääkäri/vuosimaksu                                                        41,20

Terveyskeskuslääkäri/kertamaksu (sanktiomaksu)                             20,60

- Oletuksena on vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden (1.1.-31.12.). Ellei maksa vuosimaksulaskua laskutetaan kertamaksu. Kertamaksu peritään jokaiselta käynniltä käyntikertojen lukumäärästä riippumatta

- ikäraja 18 vuotta

Veteraanien ei tarvitse maksaa lääkäreiden vastaanoton vuosi/kertamaksua. Muut asiakasmaksut peritään.

Erikoislääkärit                                                                                            41, 20

Erikoistutkimukset                                                                                    41,20

-erikoislääkäri- ja erikoistutkimusmaksut peritään jokaiselta käynniltä mm. tähystystutkimukset, prick-testit, ekg-pitkäaikaisseuranta=holter, unitutkimukset, silmiin liittyvät
tutkimukset (poislukien silmänpainemittaus), gynekologinen ultraääni, TT- ja MRI-tutkimukset
- ei ikärajaa

Päivystyspoliklinikkamaksu                                                                        28,30

- ma-pe klo 20.00-8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä koko vuorokauden

- ikäraja 18 vuotta, - peritään jokaiselta käynniltä

MUUT MAKSUT:

Lyhytaikainen laitoshoito/ hp                                                                     48,90

- maksukaton jälkeen/ hp                                                                           22,50

Lyhytaikainen laitoshoito/vrk, psykiatrinen osasto                                  22,50

Päivä- ja/tai yöhoito, (päiväsairaalamaksu)                                               22,50

Kuntouttavan laitoshoidon maksu                                                            16,90

Yksilökohtainen fysioterapia / kerta                                                          11,40

Sarjahoito / kerta (max. 45 x/kalenterivuosi)                                            11,40

-mm. kipuhoito, jalkojenhoito, iv-antibiootti ja muut sarjana annettavat

lääkehoidot pistoksina tai hengitettyinä, haavahoidot, siedätyshoito

Päiväkirurgia, toimenpide (ei ikärajaa)                                                     135,10

Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää suonensisäistä lääkitystä tai laaja-alaista puudutusta 135,10 euroa käynti.
Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä
135,10 euron lisäksi 48,90 euroa toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Kipuvastaanotto: Sarjahoito / kerta          (ikäraja 18 v)                             11,40

Kipuvastaanotto: Erikoislääkäri (ei ikärajaa)                                                41,20

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto                                50,80 / 61,00

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu (ikäraja 15v)                        50,80

Kunnallisen terveydenhuollon maksukatto kalenterivuosittain 683,00

Asiakasmaksukatossa otetaan huomioon:

* maksut terveyskeskuksen lääkärikäynneistä (vuosimaksu, päivystysmaksut, käyntimaksut)

* maksut poliklinikkakäynnistä (erikoislääkärikäynti)

* maksut päiväkirurgisesta hoidosta ja kipuhoidosta

* sarjahoitomaksut (mm. kipuhoito, jalkojenhoito, iv-antibiootti ja muut sarjana annettavat  lääkehoidot pistoksina tai hengitettyinä, haavahoidot, siedätyshoito)

* maksut yksilökohtaisesta fysioterapiasta (kunnallinen, ei yksityinen)

* yö- ja päivähoidosta (lyhytaikainen laitoshoito)

* kuntouttavan laitoshoidon maksut

* maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

Maksukattojärjestelmä on valtakunnallinen. Jos sinulla on jo vapaakortti, esitä se ilmoittautuessa.

Maksukaton piiriin eivät kuulu eräistä vakuutuksista korvattavat kustannukset eivätkä mm. suun terveydenhuollon, kotisairaalan, pitkäaikaislaitoshoidon maksut, matkakustannukset, lääkekustannukset, kotihoidon maksut, asumisyksikköjen (esim. Katrinkoti, Kiviharju, Kotiranta) vuokrat, yksityislääkärimaksut, palvelusetelillä ostetut lääkäripalvelut eivätkä toimeentulotuen korvaamat maksut.

Asiakasmaksukortilla seurataan kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen määrää.  Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683,00 € (=maksukatto), ovat palvelut tämän jälkeen maksuttomia, lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään 22,50 € maksu hoitopäivältä. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukattoa laskettaessa.

Terveyskeskuksen neuvonta antaa lisätietoa maksukatosta.

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Suun terveydenhuollossa peritään valtakunnallisen maksuasetuksen mukaiset hoitomaksut.

Alle 18 -vuotiaille hoito on maksuton.

Veteraaneille hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito ja protetiikkaan liittyvä työ on maksutonta.

Ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien hampaiden tarkastus on maksutonta.

Hammashuollon esimerkkihinnasto

Tavallisimmista toimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

                                                                                      v. 2018

•käyntimaksu/kerta

                      suuhygienisti                                            10,20

                      hammaslääkäri                                        13,10

                      erikoishammaslääkäri                             19,20

•tutkimus                                                     18,90

•röntgentutkimus                                        8,40/kuva

*leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus               18,90

•puudutus                                                    8,40

•hammas- ja ientulehduksen hoito (toimenpiteen keston mukaan)  €   8,40 – 77,00

•paikkaus toimenpiteestä riippuen           18,90-77,00

•juurenhoito                                                 18,90-77,00

•hampaan poisto vaikeusasteesta riippuen (sis. puudutuksen) 21,00 €-35,50 €

•leikkauksellinen hampaan poisto (sis. puudutuksen)   63,30-85,40

•proteesien korjaus                                     37,50 – 54,90 + tekn.kul.

•akryyliosa- ja kokoproteesi                        183,50 + tekn.kul

•kruunut ja sillat hampaalta                        183,50 + tekn.kul.

•rankaproteesi                                              222,70 + tekn. kul.

•ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet .. …… 8,40

Peruuttamatta jätetystä hammashoitoajasta/viimehetken peruutuksesta laskutetaan 15-vuotta täyttäneiltä 50,80 €.

Todistus (vakuutusyhtiöt ym.)  50,80 €

Erikoishammaslääkäri               41,20 €

Aikuiset maksavat lisäksi hammaslaboratoriokulut.