Olet täällä

Kuusamon terveyskeskuksen asiakasmaksut

Terveyskeskuksen asiakasmaksut

LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTOT                                                           

Terveyskeskuslääkäri/vuosimaksu                                                        41,20

Terveyskeskuslääkäri/kertamaksu (sanktiomaksu)                             20,60

- Oletuksena on vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden (1.1.-31.12.). Ellei maksa vuosimaksulaskua laskutetaan kertamaksu. Kertamaksu peritään jokaiselta käynniltä käyntikertojen lukumäärästä riippumatta

- ikäraja 18 vuotta

-veteraaneilta ei peritä 1.1.2019 alkaen lääkäreiden vastaanoton vuosi/kertamaksua, erikoislääkärimaksua, 
päivystyspoliklinikkamaksua eikä maksua lääkärintodistuksesta. Muut asiakasmaksut peritään.

Erikoislääkärit                                                                                            41, 20

Erikoistutkimukset                                                                                    41,20

-erikoislääkäri- ja erikoistutkimusmaksut peritään jokaiselta käynniltä mm. tähystystutkimukset, prick-testit, ekg-pitkäaikaisseuranta=holter, unitutkimukset, silmiin liittyvät
tutkimukset (poislukien silmänpainemittaus), gynekologinen ultraääni, TT- ja MRI-tutkimukset
- ei ikärajaa

Päivystyspoliklinikkamaksu                                                                      28,30

- ma-pe klo 20.00-8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä koko vuorokauden

- ikäraja 18 vuotta, - peritään jokaiselta käynniltä

MUUT MAKSUT:

Lyhytaikainen laitoshoito/ hp                                                                   48,90

- maksukaton jälkeen/ hp                                                                         22,50

Lyhytaikainen laitoshoito/vrk, psykiatrinen osasto                                22,50

Päivä- ja/tai yöhoito, (päiväsairaalamaksu)                                             22,50

Kuntouttavan laitoshoidon maksu                                                          16,90

Yksilökohtainen fysioterapia / kerta                                                        11,40

Sarjahoito / kerta (max. 45 x/kalenterivuosi)                                          11,40                 1.1.2019 alkaen ei peritä

-mm. kipuhoito, jalkojenhoito, iv-antibiootti ja muut sarjana annettavat

lääkehoidot pistoksina tai hengitettyinä, haavahoidot, siedätyshoito

Päiväkirurgia, toimenpide (ei ikärajaa)                                                     135,10

Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää suonensisäistä lääkitystä tai laaja-alaista puudutusta 135,10 euroa käynti.
Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä
135,10 euron lisäksi 48,90 euroa toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Kipuvastaanotto: Sarjahoito / kerta          (ikäraja 18 v)                            11,40                 1.1.2019 alkaen ei peritä

Kipuvastaanotto: Erikoislääkäri (ei ikärajaa)                                               41,20

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto                                     50,80 / 61,00

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu (ikäraja 15v)                      50,80

Kunnallisen terveydenhuollon maksukatto kalenterivuosittain 683,00

Asiakasmaksukatossa otetaan huomioon:

* maksut terveyskeskuksen lääkärikäynneistä (vuosimaksu, päivystysmaksut, käyntimaksut)

* maksut poliklinikkakäynnistä (erikoislääkärikäynti)

* maksut päiväkirurgisesta hoidosta ja kipuhoidosta

* sarjahoitomaksut (mm. kipuhoito, jalkojenhoito, iv-antibiootti ja muut sarjana annettavat  lääkehoidot pistoksina tai hengitettyinä, haavahoidot, siedätyshoito) maksua ei peritä 1.1.2019 alkaen

* maksut yksilökohtaisesta fysioterapiasta (kunnallinen, ei yksityinen)

* yö- ja päivähoidosta (lyhytaikainen laitoshoito)

* kuntouttavan laitoshoidon maksut

* maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

Maksukattojärjestelmä on valtakunnallinen. Jos sinulla on jo vapaakortti, esitä se ilmoittautuessa.

Maksukaton piiriin eivät kuulu eräistä vakuutuksista korvattavat kustannukset eivätkä mm. suun terveydenhuollon, kotisairaalan, pitkäaikaislaitoshoidon maksut, matkakustannukset, lääkekustannukset, kotihoidon maksut, asumisyksikköjen (esim. Katrinkoti, Kiviharju, Kotiranta) vuokrat, yksityislääkärimaksut, palvelusetelillä ostetut lääkäripalvelut eivätkä toimeentulotuen korvaamat maksut.

Asiakasmaksukortilla seurataan kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoshoidon maksujen määrää.  Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683,00 € (=maksukatto), ovat palvelut tämän jälkeen maksuttomia, lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään 22,50 € maksu hoitopäivältä. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukattoa laskettaessa.

Terveyskeskuksen neuvonta antaa lisätietoa maksukatosta.

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Hammashoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut. Hoito on maksullista 18 vuotta täyttäneille. Rintamasotilastunnusten omaavilta ei peritä maksua tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien tarkastus on maksuton (mahdolliset röntgenkuvat maksullisia).

Esimerkkejä asiakasmaksuista                                     v. 2018 & 2019

Perusmaksu käyntikerralta:

                      Suuhygienistin vastaanotto                                    10,20 €

                      Hammaslääkärin vastaanotto                                13,10 €

                      Erikoishammaslääkärin vastaanotto                     19,20 €

                 Poliklinikkamaksu ESH                                             41,20 €

                 Toimenpidemaksut:

 Tutkimus                                                                     8,40 -  18,90 €

 Ensiapukäynti                                                           13,10 €

Röntgentutkimus / kuva                                              8,40 €

Koko hampaiston panoraamakuvaus                      18,90

Puudutus / leukapuolisko                                          8,40 €

Hampaan paikkaus                                                   18,90 - 77,00 €

Juurihoito / käyntikerta                                             18,90 - 77,00 €

Hampaan poisto                                                       21,00 -37,50 €

Leikkauksellinen hampaan poisto                          63,30 - 85,40 €

Hammaskiven poisto / käyntikerta                         18,90 - 77,00 €

Purennan hoito purentakiskolla                             54,90 € + hammaslaboratoriokulut

 

Protetiikka:

Proteesin korjaus                                                    37,50 - 54,90 + hammaslaboratoriokulut

Akryyliosa- ja kokoproteesi                                   183,50 € + hammaslaboratoriokulut

Kruunut ja sillat hampaalta                                  183,50 € + hammaslaboratoriokulut

Rankaproteesi                                                       222,70 € + hammaslaboratoriokulut

 

Peruuttamaton poisjäänti ( yli 15-vuotiailta)                         50,80 €

Todistus (vakuutusyhtiöt ym.)                                                 50,80 €