Olet täällä

Kotisairaala ja kotikuntoutus

Kotisairaalan tavoitteena on kotiutumisvaiheen turvaaminen sekä kotona asumisen tukeminen tehostamalla kotiin annettavia palveluja,

Kotisairaala on tiiviisti mukana moniammattillisessa palvelutarpeen arvioinnin työryhmässä, jossa uusille asiakkaille tehdään aluksi arviointi- ja kuntoutusjakso. 

Palvelut

Kuntoutus, Seniorineuvola

Kotisairaalan palvelut mahdollistavat:

  1. Kotiutumisen kotisairaalan tuella
  2. Kotona tapahtuvan kuntoutuksen esim. akuutin hoidon jälkeen tapahtuva jatkokuntoutus sekä kotihoidon asiakkaiden tarvitseman tilapäisen kuntoutuksen
  3. Kotona ja palvelukodeissa tapahtuvan sairaanhoidon
  4. Kotona ja palvelukodeissa tapahtuvan saattohoidon

Kotisairaalan esite

 

Lisätietoja palvelusta antaa