Olet täällä

Kotihoito

Aluksi asiakkaalle tehdään moniammatillisen tiimin toimesta palvelutarpeen arviointi, joka sisältää arviointi- ja kuntoutusjakson. Kotihoidon palvelut myönnetään tarvittaessa tämän kuntoutus- ja arviointijakson jälkeen.

Asiakas voi ostaa palvelun kaupungin kotihoidon tai yksityisen kotipalveluyrittäjän tuottamana.

 

 

Palvelut

Leipominen

TIEDOTE

Ikäihmisten palvelujen kirje kotihoidon asiakkaille ja läheisille

Yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon palveluja kohdennetaan niille asiakkaille, jotka tarvitsevat pääsääntöisesti päivittäin tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon palvelut sisältävät perushoidon; monipuolisesta ravitsemuksesta, hygieniasta ja turvallisesta lääkehoidosta huolehtimisen. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan myös fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus sekä omatoimisuuden tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Toiminta perustuu ihmisarvoisen elämän turvaamiseen asiakkaan lähtökohdista käsin.

 

Yksityinen kotipalvelu:

 

Asiakas voi hankkia tarvitsemansa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon myös yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kaupunki vastaa edelleen kotihoidon palvelutarpeen arvioinnista. Asiakkaalle laaditaan kotipalvelun palvelusuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja hoito sekä niiden toteuttamistapa, tavoitteet ja määrä. Suunnitelmaan kirjataan myös tiedot siitä, mistä asiakas vastaa itse ja miten omaiset mahdollisesti osallistuvat asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon. Tämän arvioinnin pohjalta myönnetään palveluseteli. Palvelusetelin saatuaan asiakas itse tilaa palvelun valitsemaltaan kotipalveluyrittäjältä, jonka kaupunki on hyväksynyt kotipalveluyrittäjien rekisteriin. Kaupungin myöntämän kotipalvelusetelin arvo arkisin klo 7-18 arvo  on 27 €/h, klo 18-22 arvo 31.05 €/h, lauantaisin klo 7-18 arvo 33,75 € / h, klo 18 – 22 arvo 62,10 € / h, sunnuntaina, arkipyhänä ja aattona klo 7-18 arvo 54 €/h. ja klo 18-22 arvo 62,10 €/h. Asiakas maksaa omavastuuosuuden (palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotus) sekä mahdollisen yrittäjän perimän matkakorvauksen. Palveluntuottaja voi laskuttaa ikäihmisten palveluja asiakaskohtaisen kotikäynnn matkoista, kun yhdensuuntainen matka asiakkaan luo on yli kymmenen (10) kilometriä palveluntuottajan toimipisteestä tai edellisen käynnin kohteesta. 

Yksityisen kotihoidon palveluntuottajat löydät täältä. Valitse kunta ja Valitse palvelu kohtiin  sekä palvelusisältöön haluamasi vaihtoehto. 

Kotihoidon maksu:
 

Kotihoidon säänöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua aikaperusteisesti. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avio/avoliitossa asuvan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

 

Tilapäisistä käynneistä peritään yleensä kertamaksu 12,00 €/ kerta.
Vähintään 20% sotainvaliidien peruspalvelut ovat maksuttomia.

 

 

 

 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Korttelikerhot ovat Kuusamossa asuvien ikäihmisten kohtaamispaikka.
Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla.
Kun olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, ota asia puheeksi lääkärin kanssa tai ota yhteyttä muistikoordinaattoriin.