Olet täällä

Kaupungin tilojen sisäilma

Rakennusten teknistä kuntoa ylläpidetään suunnitelmallisella kiinteistönhoidolla, kunnossapidolla ja peruskorjauksella. Suunnitelmallinen tilojen hoito, kuten siivous,  sekä asiallinen käyttö ennaltaehkäisevät sisäilmasto‐ongelmien syntymistä. Tavanomaiset rakennusten tekniset viat hoidetaan normaalina rakennuksen kunnossapitona.

Kaupungin tilojen sisäilmastosta huolehtii yhdyskuntatekniikan toimialan Tekniset palvelut -tulosalue. Kuusamon kaupungin Toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi on tarkoitettu Kuusamon kaupungin työyhteisöjen käyttöön niissä työpisteissä, jotka ovat kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Vuokratuissa työtiloissa ilmaantuvia kiinteistöstä johtuvia sisäilmasto‐ongelmia ratkotaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.

Kohdetyöpaikan esimies vastaa sisäisestä tiedotuksesta tilojen käyttäjille sisäilmastotyöryhmässä sovitulla tavalla.

Sisäilmastotyöryhmä
Anne-Kaisa Olva, kiinteistöpäällikkö (työryhmän puheenjohtaja)
Jaana Tyni, työsuojeluvaltuutettu (työryhmän sihteeri)
Vesa Kuosku, ympäristötarkastaja
Jyrki Oikarinen, rakennuttajainsinööri
Marika Raatikainen, työsuojelupäällikkö
Teija Loukusa-Nieminen, työterveyslääkäri
Marja Tornberg, kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Pertti Juutinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Hannu Poussu, yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja
Hemmo Heiskanen, kaupunginhallituksen edustaja
Tarmo Raatikainen, kaupunginhallituksen edustaja

Miten toimin

Jos olet havainnut sisäilmastoon liittyviä poikkeamia, ole yhteydessä ensisijaisesti kiinteistön tai yksikön esimieheen.

Jos et tiedä, kuka kaupungin ao. yksikössä toimii esimiehenä, voit ilmoittaa poikkeamasta myös kiinteistön muille työntekijöille.

Lisätietoja palvelusta antaa

Aiheeseen liittyvät asiasanat