Olet täällä

Jätteen siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Valtioneuvoston jäteasetuksella (179/2012) 20 - 21§:ä on täsmennetty mm. Kirjanpito jätteistä, siirtoasiakirja ja viranomaisille toimitettavat tiedot.

 

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kuusamon jäteasema palvelee Kuusamon kaupungin alueen asukkaita ja lomalaisia sekä yrityksiä erilaisten jätteiden lajittelu- ja vastaanottopisteenä.
Kuusamossa jätteen kuljetus on järjestetty jätehuoltoyrittäjien toimesta. Asukkaan tai taloyhtiön velvollisuus on sopia jätehuollon järjestämisestä.

Aiheeseen liittyvät asiasanat