Olet täällä

Jätehuollon ilmaispalvelut ja jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu palvelukortin kuva

Jäteasemalla ei peritä maksua asukkaiden ja loma-asukkaiden tuomista vaarallisista jätteistä, risuista, oksista, haravointijätteestä, metalleista tai puhtaasta puusta.

Jäteasemalle voi maksutta tuoda myös sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kotitalouksien pakkausjätteet ja keräyspaperin voi maksutta viedä Rinki-ekopisteisiin. 

Kotitalouden risu-oksa- ja puutarhajätteet voi viedä maksutta myös uudelle keräyspaikalle Säväkäntielle.  Paikka on on avoinna 24/7 ja siellä on kameravalvonta. Tarkempi opastus keräyspaikalle on Villeläntieltä. 

Jätehuollon perusmaksulla katetaan tuottajavastuun ulkopuolelle jääviä jätehuollon ilmaispalveluita, joita ovat asukkailta vastaanotettavat vaaralliset jätteet, risut, oksat, haravointijätteet, metalli ja  tai puhdas puu sekä  jäteneuvonnasta ja jätehuollon valvonnasta syntyviä kustannuksia.

Vuonna 2018 jätehuollon perusmaksu on 17,62 euroa asunnolta ja 10,70 euroa loma-asunnolta, lomaosakkeelta tai asumattomalta asunnolta.

Jätehuollon perusmaksu laskutetaan siltä, joka omistaa kiinteistön tammikuun 1. päivänä vuonna 2018. 

Perusmaksun perusteet on määritelty jätelaissa (646/2011).

Laskun mukana kiinteistöjen omistajille lähetään myös jätehuoltotiedote.

Perusmaksuun liittyvissä asioissa palvelee neuvontanumero 040 860 8068  ja sähköposti jateasema@kuusamo.fi.

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kuusamon jäteasema palvelee Kuusamon kaupungin alueen asukkaita ja lomalaisia sekä yrityksiä erilaisten jätteiden lajittelu- ja vastaanottopisteenä.
Kuusamossa jätteen kuljetus on järjestetty jätehuoltoyrittäjien toimesta. Asukkaan tai taloyhtiön velvollisuus on sopia jätehuollon järjestämisestä.
Kierrätyspisteisiin saa tuoda puhdasta ja lajiteltua lasia, metallia, pahvia, paperia, kartonkia ja muovipakkauksia.
Ongelmajätteen nimi on nyt vaarallinen jäte. Asukas tai vapaa-ajan asukas saa tuoda vaaralliset jätteet maksutta Jäteasemalle