Olet täällä

Hormikatselmus

hormikatselmus.jpg

Rakennuksen hormikatselmus pidetään, kun hormin läpiviennit, hormin rakenteet ja suojaetäisyydet ovat valmiina ja ne ovat rakenteita rikkomatta tarkastettavissa.

Hormikatselmuksessa on hormin osalta huomioitavaa seuraavaa:

  • Tehdasvalmisteisen hormin asennusohje on esitettävä katselmuksessa ja mikäli tulisija on valittu, myös sen ohjeet tulee olla käytettävissä. Tyyppikilvet tulee kiinnittää hormin läheisyyteen.
  • Hormi tulee tehdä Ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta sekä RIL 245-2014 ohjeistuksen mukaisesti.

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu, että hänen rakennustyössä käyttämänsä rakennustuotteet täyttävät niille asetettavat vaatimukset. Suunnittelijoiden tehtävä on määritellä suunnitelmissa, millaisia ominaisuuksia rakennustuotteelta vaaditaan.

Tehdasvalmisteisen hormituotteen kelpoisuuden osoittamisessa voidaan hyödyntää rakennustuotteisiin liittyviä suoritustasoilmoituksia CE –merkittyjen tuotteiden osalta ja muiden tuotteiden osalta esimerkiksi tyyppihyväksyntää, varmennustodistuksia, tehtaan laadunvalvontaa tai rakennuspaikkakohtaisesti muita hyväksyttävällä tavalla tuotteen ominaisuudet osoittavia asiakirjoja.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen rakennusvalvonnasta, kun katselmuksen edellytykset ovat ensin tarkistettu työmaalla.

Hormikatselmus

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmusajan rakennusvalvonnan sihteeriltä tai suoraan alueen rakennustarkastajalta

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Aiheeseen liittyvät asiasanat