Olet täällä

Ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvolan tavoitteena on seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen.  Seksuaaliterveys on ihmisen kykyä nauttia seksuaalisuudestaan, toteuttaa sitä ilman sukupuolitautien, ei-toivotun raskauden, painostuksen, väkivallan ja syrjinnän riskiä, jokaisen seksuaalioikeuksia kunnioittaen.

Ehkäisyneuvolan (viralliselta nimeltään perhesuunnitteluneuvolan) tavoitteena on ohjata ja tukea terveyteen, seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa sekä ehkäistä sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia.

Ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa saa neuvolasta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Terveydenhuollon henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Alaikäisellä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää hoitoaan tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajilleen (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7§).

Voit olla yhteydessä, kun tarvitset

  • raskauden ehkäisyneuvontaa ja yksilöllistä ehkäisyn suunnittelu
  • ehkäisyreseptin uusimista
  • sukupuolitauteihin liittyvää neuvontaa ja hoitoon ohjausta
  • mahdollisuuden keskustella kokonaisvaltaisesti perhesuunnittelusta
  • raskauden keskeytykseen liittyviä tutkimuksia ja jatkohoitoa
  • lapsettomuuteen liittyvää alkututkimusta ja ohjausta

Yhteystiedot

Kuusamon terveyskeskus/Keskustan neuvola

Raistakantie 1 a, 93600 Kuusamo

ajanvaraus ma-pe klo 8.00-10.00 puh. 040 860 8633 

soittoaika terveydenhoitajalle on ma, ti, to ja pe kello 11.30-12.00 puh. 040 860 8699 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8699
Lastenneuvola, Ehkäisyneuvola, Kouluterveydenhuolto: Noukavaaran alakoulu
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo