Olet täällä

Asumispalvelut

Vanhusten asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. ​
​​Asumispalvelu on luokiteltu niissä saatavien palvelujen mukaan:
palveluasuminen (ei yövalvonta) ja tehostettu palveluasuminen (yövalvonta).

 

Palvelut

leivonta.jpg

TIEDOTE

Ohjeistus hoivakodeissa vierailuihin

 

Ikäihmisten palvelujen kirje hoivakodin asukkaan läheiselle.

 

Asumisyksikössä asuvan omaisenne tapaamisen järjestämisestä olkaa suoraan yhteydessä asumisyksikköön.  

 

Edellytyksenä ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen ohjautumiselle on, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu. Asiakkaan palveluntarpeen muuttuessa kotihoito lisää asiakkaalle palveluja ja mahdollisesti käytössä on myös tehostettu kotikuntoutus. Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on pohdittu ja käytetty kaikki hoito, kuntoutus- ja sosiaalityön keinot ja menetelmät, jotka ovat käytettävissä. ”Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017- 2019” (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:6) edellyttää ikäystävällistä palvelujen rakennetta siten, että asumista ja palveluja kehitetään samanaikaisesti.

Porkkatörmän vuokra-asunnot

Vanhusten vuokra-asuntoja on Porkkatörmällä, joihin haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Hakemus toimitetaan palveluohjaaja Outi Kanervalle Porkkapirtille. Vuokrasopimus tehdään Koillismaan Palveluyhdistyksen kanssa. Asukkaan tarvitsemat kotihoidon palvelut sovitaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Linkki: http://www.palveluyhdistys.fi/vuokra-asunnot

Kaupungin oma palveluasumisen asumisyksiköt

Aarontupa ja Hiltantupa (kaupungin oma tuottama)
puh. tiimin vetäjä ja hoitajat Aarontupa 040 860 8312, Hiltantupa 040-860 8311
Tuvat ovat kodinomaisia 7 paikkaisia ryhmäkoteja, joissa jokaisella on oma huone ja wc sekä yhteiset tilat käytettävissä. Hoitaja on paikalla klo 7-21 välisenä aikana. Yövalvonta on järjestetty turvalaitteiden ja yöpartion avulla.

Palveluasumisen seteli

Tavallisen palveluasumisen seteli sisältää hoito- ja huolenpitopalvelut. Palveluntuottaja ja asiakas tekevät erillisen sopimuksen liittyen tukipalveluihin (mm. siivous-, ateria-, pyykki- ja turvateknologiapalvelut.

Kiviharjun palvelutalo (Seviset Oy)
Puh. 050 3686 937/ vastaava ohjaaja puh. 050 3686 947
Linkki: http://www.seviset.net/

 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliyksiköt 

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kaupungilta palveluseteli, jolla hän ostaa asumispaikan valitsemaltaan palveluntuottajalta. Asiakas maksaa yrittäjän hinnan ja palveluseteliarvon välisen erotuksen. Lisäksi hän maksaa vuokran, ateriat, lääkkeet, vaatteet ja muut henkilökohtaiset menot mm. terveydenhuoltokulut.  

Asiakas voi vertailla asumisen seteliyksiköitä täältä.
Valitse kunta Kuusamo ja Palveluun Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli. 
Syötä kaupungilta saamasi palvelusetelin arvo.

Tervaskoivu
Puh. 050 3686 945/ vastaava ohjaaja puh. 050 3686 938
Linkki: http://www.seviset.net/

Esperi hoivakoti Lauttalampi
Puh. 050 342 4268
Linkki: https://www.esperi.fi/fi/ikaantyneiden-asumispalvelut-hoivakodit-kuusamo-hoivakoti-lauttalampi-esittely

Kotikoivu 
Puh. 040 770 6248
Linkkihttps://www.humana.fi/ikaihmiset/hoivakodit-ikaihmisille/kuusamo-palvelukoti-kotikoivu/ 

Attendo Haapola  
Puh. 0400 366 326
Linkki: https://www.attendo.fi/yksikot/attendo-haapola/ 

Tehostettua palveluasumista järjestetään myös Kotirannassa. 
Kotiranta (alakerta kaupungin oma toiminta ja 2. kerros toimijana Coronaria Oy ostopalvelusopimuksella)
1. kerros Siika, palveluntuottaja Kuusamon kaupuki, puh. 040 860 8916
lisätietoa esitteestä:

 

2. kerros Muikku, palveluntuottaja Coronaria Oy, puh. 050 365 0124
Linkki: http://home.coronaria.fi/hoivapalvelut/palveluyksikot/asumispalvelut/kuusamo-kotiranta/

 

Asumisesta perittävät maksut

  • vuokra, johon on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeen saajan asumistukea.
  • ateriapäivä
  • ylläpitomaksu (ei asumisen palveluseteliyrityksissä)
  • tulosidonnainen asiakasmaksu (ts-maksu), joka lasketaan asukkaan tuloista perusturvalautakunnan periaatteen mukaisesti
  • palveluseteliyksikössä asiakas maksaa yrittäjän hinnan ja palveluseteliarvon välisen erotuksen
  • Asukas maksaa itse lääkkeet, vaatteet ja muut kulut mm. terveydenhuoltokulut.

 

Lomakkeet ja perusturvalautakunnan päätös

Hakemuslomake Porkkatörmän vuokra-asuntoihin

 

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden myöntämisen perusteet

 

Hakemuslomake vanhusten asumisyksiköihin

 

Peruturvalautakunta on määritellyt palvelusetelin arvon ja sen määräytymisperusteet tavallisessa palveluasumisessa ja tehostetutssa palveluasumisessa.  Maksun määräytymisperusteet ovat erilaiset asumisen seteliyrityksissä ja muissa palveluasumisyksiköissä.

 

Asumisen palvelusetelin tiedotteet:

 

Tulotietolomake (Aarontupa, Hiltantupa ja Kotiranta)  asukkaiden tulosidonnaisen asiakasmaksun määrittelemiseksi

 

Tulotietolomake asumisen seteliyksiköissä olevien tulosidonnaisen asiakasmaksun (ts-asiakasmaksun) laskemiseksi ja kotihoidon asiakkaille:

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Vuorohoitoa järjestetään kuntoutusyksiköissä Katrinkodissa ja Niittyvillassa.
Palvelusetelillä asiakas voi ostaa hänelle myönnettyjä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.

Aiheeseen liittyvät asiasanat