Olet täällä

Asiakasvastaava

Valtavaara-Konttainen kanjoni

Asiakasvastaavan tehtävänä on tukea monisairaita ja/tai paljon terveyden- ja/tai sosiaalihuollon palveluja tarvitsevia asiakkaita heidän omahoidossaan sekä koordinoida kokonaishoitoa ja palveluita.

Yhdessä asiakkaan, lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa laadittu Terveys- ja hoitosuunnitelma toimii suunnitelmallisen  hoidon tukena; se palvelee sekä asiakasta että ammattilaista, olennainen tieto löytyy helposti yhdestä paikasta. 

Kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen hoito vähentää päällekkäisyyksiä ja turhia käyntejä.  Terveys- ja hoitosuunnitelma toimii myös maksusitoumuksena haettaessa hoitoa toiselta paikkakunnalta.

KantaArkistoon Terveys- ja hoitosuunnitelma tulee näkyviin vuonna 2017.  

Yhteystiedot ja maksut

Yhteystiedot:

Asiakasvastaavan vastaanotto toimii terveyskeskuksessa. Vastaanotolle tullaan lääkärin tai hoitajan tai sosiaalityöntekijän lähettämänä.

Lisätietoja antavat:

Sairaanhoitaja / asiakasvastaava Tuula Tyni, puh. 040 860 8613

Hoitotyönjohtaja Marjo Jurmu, puh. 0400 392 611

ASIAKASMAKSUT

Asiakasvastaavan käynnit ovat maksuttomia.

Lisätietoja palvelusta antaa

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lääkärinvastaanotto ohjaa potilasasiakkaita ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä tarjoaa laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia sairaanhoidon palveluja.

Aiheeseen liittyvät asiasanat