Olet täällä

Apua ja ohjausta ikäihmiselle

Palvelunumeroon 040 860 8700 vastaavat ikäihmisten palvelujen palveluneuvojat. Asia laitetaan vireille, mikäli asia ei ensimmäisellä yhteydenotolla selviä.

Palvelut

palveluneuvonta, palveluohjaus

Sosiaalihuoltolaissa on säännökset vanhusten palvelutarpeen arvioinnista. Oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa koskee koti-, asumis-, kuntoutus-, laitoshoidonpalveluja ja omaishoidon tukea sek vammais- ja päihdepalveluja. Kiireellisissä tapauksissa palvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Tämä oikeus koskee kaikkia iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä 75 vuotta täyttäneille sekä eläkettä saavan erityishoitotukea saaville henkilöille pääsy palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. 

 

 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut