Olet täällä

Aloitusilmoitus

aloitusilmoitus.jpg

Rakennustyöt katsotaan alkaneen, kun perustuksien betonointi- tai muuraustyöt aloitetaan. Tontinraivaus- ja maanrakennustöitä ei katsota vielä varsinaiseksi rakennustyöksi. Rakennustyön aloittamisilmoituksen perusteella määräytyy rakennusluvan voimassaoloaika. Samalla tarkistetaan aloittamista koskevat lupaehdot.

  • Rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuslupapäätöksestä on 14 vuorokauden valitusaika.
  • Rakennushankkeelle on hyväksytty luvassa määrätyt vastaavat työnjohtajat
  • Rakennustyöt on aloitettava rakennuskohtaisesti kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaisuudesta. Aloittamiselle voidaan myöntää 2 vuotta jatkoaikaa. Rakennuslupa raukeaa ellei rakennustöitä ole aloitettu 5 vuoden kuluessa.
  • Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuden alkamisesta ellei rakennustyölle ole saatu jatkoaikaa

Miten ilmoitan rakennustöiden alkaneen

Vastaava työnjohtaja ilmoittaa sähköpostilla tai oheisella WEB-lomakkeella rakennusvalvontaan aloitusajankohdan

Lisätietoja palvelusta antaa

Aiheeseen liittyvät asiasanat