Olet täällä

Ajankohtaista kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus tehdä nähtävillä olevista kaavoista muistutus.

Osallisen muistutuslomake

kaava_ruka_talvi.jpg

Maankäytössä on nähtävillä tällä hetkellä alla olevat kaavat. Lisätietoja kaavoista saa maankäytön asiakaspalvelusta. Kaava-aineisto aukeaa parhaiten Google Chrome-selaimella.

 

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavien kaavahankkeiden vireille tulosta ja pidetään ko. kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä 9.4.-8.5.2020

- Veskan osayleiskaavan osittainen muutos Rukajärven kylässä

- Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeily- ja ulkoilu- ja katualueilla

- Uuttuniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Kirkonkylässä.

 

MRA 30 §:n mukaisesti pidetään kaavaluonnos nähtävillä 9.4.-8.5.2020

- Uuttuniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Kirkonkylässä.

 

MRA 27 § mukaisesti pidetään ehdotuksena nähtävillä 9.4.-8.5.2020

- Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus valtatien 5 ympäristössä

- Rukan asemakaavan muutos korttelin 43 tonteilla 1-13 sekä niihin liittyvällä lähivirkistysalueella.

 

 

KAAVOJEN ASIAKIRJAT LÖYTYVÄT SIVUN ALAOSASTA

Kirjalliset muistutukset kaavasta osoitetaan ennen nähtävillä oloajan päättymistä Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle, osoite PL 9, 93601 Kuusamo. 

Muistutuksissa tulee olla muistuttajan nimi ja nimen selvennös sekä tilan rekisterinumero, jos muistutus liittyy siihen. Mikäli muistuttaja haluaa saada muistutukseensa kirjallisen vastineen, tulee siitä mainita muistutuksessa ja samalla ilmoittaa osoite johon vastine lähetetään.  

Kaavat ovat nähtävillä myös Kuusamon kaupungin maankäytön ilmoitustaululla, osoitteessa Keskuskuja 6.

Maaningan tuulivoimaosyleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2019 § 4. Hyväksytty aineisto alla:

 

Nähtävillä olevat kaavat

 Veskan osayleiskaavan osittainen muutos Rukajärven kylässä

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuva

 

Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeily- ja ulkoilu- ja katualueilla

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Uuttuniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Kirkonkylässä

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- Selostus

- Kaavaluonnos

- Luontoselvitys

- Arkeologinen inventointi

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus valtatien 5 ympäristössä

- Selostus

- Kaavaehdotus

- Asemakaavakoonti

 

Rukan asemakaavan muutos korttelin 43 tonteilla 1-13 sekä niihin liittyvällä lähivirkistysalueella

- Selostus

- Kaavaehdotus