Olet täällä

Ajankohtaista kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus tehdä nähtävillä olevista kaavoista muistutus.

Osallisen muistutuslomake

kaava_ruka_talvi.jpg

Maankäytössä on nähtävillä tällä hetkellä alla olevat kaavat. Lisätietoja kaavoista saa maankäytön asiakaspalvelusta. Kaava-aineisto aukeaa parhaiten Google Chrome-selaimella.

 

Takalonlammen ranta-asemakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos, nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

 

Vuosselijärven koillisosan ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen  vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos, nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

 

Ahon ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ehdotus, nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

 

Porontiman ranta-asemakaavan ehdotus, nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

Yli-Heikinjärven ranta-asemakaavan ehdotus, nätävillä 7.2.-8.3.2019.

 

KAAVOJEN MATERIAALI LÖYTYY  ALAOSASTA.

  Kirjalliset muistutukset kaavasta osoitetaan ennen nähtävillä oloajan päättymistä Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle, osoite PL 9, 93601 Kuusamo. 

  Muistutuksissa tulee olla muistuttajan nimi ja nimen selvennös sekä tilan rekisterinumero, jos muistutus liittyy siihen. Mikäli muistuttaja haluaa saada muistutukseensa kirjallisen vastineen, tulee siitä mainita muistutuksessa ja samalla ilmoittaa osoite johon vastine lähetetään.  

  Kaavat ovat nähtävillä myös Kuusamon kaupungin maankäytön ilmoitustaululla, osoitteessa Keskuskuja 6.

  Nähtävillä olevat kaavat

   

  Takalonlammen ranta-asemakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos


  Vuosselijärven koillisosan ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos


  Ahon ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ehdotus


  Porontiman ranta-asemakaavan ehdotus


  Yli-Heikinjärven ranta-asemakaavan ehdotus