Olet täällä

Ajankohtaista kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus tehdä nähtävillä olevista kaavoista muistutus.

Osallisen muistutuslomake

kaava_ruka_talvi.jpg

Maankäytössä on nähtävillä tällä hetkellä alla olevat kaavat. Lisätietoja kaavoista saa maankäytön asiakaspalvelusta. Kaava-aineisto aukeaa parhaiten Google Chrome-selaimella.

 

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavan kaavahankkeen vireille tulosta ja pidetään ko. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.10.-23.11.2020

-Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Teollisuusalueen osayleiskaavan liikennejärjestelyitä varten

 

 

 

 

KAAVOJEN ASIAKIRJAT LÖYTYVÄT SIVUN ALAOSASTA

Kirjalliset muistutukset kaavasta osoitetaan ennen nähtävillä oloajan päättymistä Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle, osoite PL 9, 93601 Kuusamo. 

Muistutuksissa tulee olla muistuttajan nimi ja nimen selvennös sekä tilan rekisterinumero, jos muistutus liittyy siihen. Mikäli muistuttaja haluaa saada muistutukseensa kirjallisen vastineen, tulee siitä mainita muistutuksessa ja samalla ilmoittaa osoite johon vastine lähetetään.  

Kaavat ovat nähtävillä myös Kuusamon kaupungin maankäytön ilmoitustaululla, osoitteessa Keskuskuja 6.

Maaningan tuulivoimaosyleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2019 § 4. Hyväksytty aineisto alla:

 

Nähtävillä olevat kaavat

Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Teollisuusalueen osayleiskaavan liikennejärjestelyitä varten

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma