Olet täällä

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan toiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen sekä sikiön terveys ja hyvinvointi. 

Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskaudenaikaisia häiriöitä.

 

Palvelut

vauvan_jalat.jpg

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Äitiysneuvolat osallistuvat terveyserojen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla. 

Äitiysneuvolan tavoitteena vanhempien näkökulmasta on, että vanhemmat

  • tietävät, minkälaisia muutoksia raskaus, synnytys sekä lapsen hoito ja kasvatus tuovat henkilökohtaiseen ja perheen elämään ja ovat saaneet valmiuksia niiden kohtaamiseen
  • kokevat, että heitä on kuultu ja että he ovat voineet keskustella mahdollisesta epävarmuudestaan ja tuen tarpeistaan
  • ovat voineet aktiivisesti osallistua raskausaikaiseen hoitoonsa ja ovat saaneet tarvitsemaansa tukea ja apua viiveettä 
  • ovat tietoisempia omista ja perheen voimavaroista sekä perhe-elämää mahdollisesti kuormittavista tekijöistä sekä siitä, miten he voivat itse toimia perheensä hyväksi
  • ovat saaneet valmiuksia omien ja koko perheen terveystottumusten tarkasteluun sekä niiden ylläpitoon ja mahdolliseen muuttamiseen oman hyvinvointinsa, tulevan lapsen tottumusten ja koko perheen hyvinvoinnin näkökulmasta 
  • kokevat saaneensa vahvistusta äidiksi ja isäksi kasvuun sekä parisuhteen hoitamiseen (tähän sisältyy myös vauvaa koskevien mielikuvien käsittely) 
  • ovat saaneet vertaistukea, tiedostavat omat verkostonsa ja tietävät, mistä voivat tarvitessaan saada apua ja tukea  

Ensimmäinen käynti äitiysneuvolassa ajoittuu noin 8–9 raskausviikolle. Isät ovat tervetulleita neuvolakäynneille. Raskausaikana käydään yleensä terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotolla 10–12 kertaa ja neuvolalääkärin vastaanotolla vähintään kolme kertaa. Raskausajan seuranta suunnitellaan kuitenkin yksilöllisesti.

Seulontatutkimukset raskauden aikana

Neuvolakäynneillä saat tietoa ja ohjausta raskauden aikaan liittyvistä verinäytteistä ja tutkimuksista.

Raskausajan seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja lähetteet niihin saat neuvolassa tarkastuskäynneillä. 

Raskausajan_seurantapolku.pdf

Yhteystiedot

Kuusamon terveyskeskus / Neuvola
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo

Terveydenhoitajien ajanvaraus ja soittopyynnöt

ma - pe klo 8.00 - 10.00 puh. 040 860 8633

Lisätietoja palvelusta antaa

Terveydenhoitaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8012
Lastenneuvola: Keskustan, Lopotin, Petäjäkankaan, Järvenpään, Meskusvaaran ja Pohjois-Kuusamon lapset Kouluterveydenhuolto: Mäkelä koulu, Äitiysneuvola
Sähköpostiosoite: 
Kuusamon terveyskeskus, neuvola

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.

Aiheeseen liittyvät asiasanat