Olet täällä

Palvelusuunnitelma

Kuusamotietoa

Vammainen henkilö ja hänen perheensä Vammaispalveluasetuksen 2 §:n mukaan vammaiselle henkilölle on tarvittaessa laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma voidaan tehdä kaikille niille, joille vammasta johtuva tuen tarve on jatkuvaa.

Palvelusuunnitelman tavoitteet

  • Koota asiakkaan saamat palvelut ja suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi
  • Auttaa tunnistamaan asiakkaan/perheen palvelujen ja tuen tarpeet
  • Parantaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia
  • Ohjata asiakasta/perhettä palveluiden piiriin
  • Helpottaa kunnan palvelujen kehittämis- ja suunnittelutyötä
  • Palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan/perheen sitä halutessa. Suunnitelman laadintaan osallistuvat asiakkaan itsensä määrittelemät henkilöt. Alle 16-vuotiaiden palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä kotihoidonohjaajan kanssa ja aikuisten suunnitelmat vammaisten sosiaalityöntekijän kanssa.

Erityislasten palvelut