Olet täällä

Toimielimet ja lautakunnat

Kuusamon kaupungin luottamuselimiä ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, yhdyskuntatekniikan lautakunta ja tarkastuslautakunta. Kunkin elimen toimintakausi on valtuustokausi.

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait 13.3.2015 ja tasavallan presidentti vahvisti lait 10.4.2015. Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa.

Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta. Iso periaatteellinen ja käytännöllinen muutos on kuntavaalien siirtyminen huhtikuulle ja uuden vaalikauden alkaminen kesäkuun alusta.  Valtuusto ja lautakunnat 2013–2016 jatkavat työskentelyä 31.5.2017 saakka.

Kaupunginvaltuusto

 

Puolueet Valtuutettua
Suomen Keskusta 25
Perussuomalaiset 5
Kansallinen Kokoomus 5
Suomen Sosiaalidemokraatit 3
Vihreä liitto 3
Vasemmistoliitto 2
Yhteensä 43

 

Puheenjohtaja, aluepäällikkö Mika Määttä
I varapuheenjohtaja, fysioterapeutti, yrittäjä Tuula Mustonen
II varapuheenjohtaja, TtM, opettaja Henna Hentilä-Määttä

Kuusamon kaupunginvaltuusto 2013 – 2016

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja, agronomi Tuomo Hänninen
I varapuheenjohtaja, myymäläpäällikkö, eläkeläinen Leena Mustonen
II varapuheenjohtaja, sairaanhoitaja, kätilö Liisa Siikaluoma

Kuusamon kaupunginhallitus 2013 – 2016

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävänä on turvata ajanmukaiset palvelut lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä kehittää koko väestölle tarkoitettua vapaa-ajan toimintaa, edistää taiteen ja liikunnan harjoittamista ja harrastamista, paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista sekä informaatiopalveluita.

Puheenjohtaja Timo Majava
I varapuheenjohtaja Esko Törmänen
II varapuheenjohtaja Heikki Härkönen

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2013 – 2017

Perusturvalautakunta

Puheenjohtaja Hemmo Heiskanen
I varapuheenjohtaja Tuula Mustonen
II varapuheenjohtaja Kirsti Karvonen

Perusturvalautakunta 2013 - 2016

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on vastata kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti yhdyskuntasuunnittelusta ja -rakentamisesta niin, että niillä turvataan ja taataan monimuotoinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Lisäksi lautakunta vastaa hyvästä rakentamistavasta ja mm. luonnon monimuotoisuuden turvaavasta ympäristönsuojelusta.

Puheenjohtaja Jarkko Tammi
I varapuheenjohtaja Riitta Wedman
II varapuheenjohtaja Hannu Poussu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2017

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Puheenjohtaja Taisto Määttä
Varapuheenjohtaja Tuula Mustonen
Sihteeri, vastuullinen tilintarkastaja Juha Väärälä (KHT, JHTT), KPMG Oy Ab

Tarkastuslautakunta 2013 – 2016