Olet täällä

Yleiskaava-aineistot

Kuusamon kaupungin strategisen yleiskaavan aineistot

23.11.2016 lisätty Kantokylän yhteisen kalaveden osakaskunnan muistutus. Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 232 antaa vastineen kyseiseen muistutukseen, ks. Esityslistat ja pöytäkirjat

Alla Tiedostot-kentässä on pdf-tiedostoina kaupunginhallituksen kokouksessa 31.10.2016 käsiteltävä Kuusamon kaupungin strategisen yleiskaavan aineisto. 

Osa tiedostoista on suuria tiedostokooltaan ja niiden lataus saattaa viedä aikaa.

 • Kaavaselostus  (7,7 Mt)
 • Nahtavilla ollut kaavakartta 1 ((9,5 Mt)
 • Nähtävillä ollut kaavakartta 2 (7,1 Mt)
 • Nähtävillä ollut kaavakartta 3 (11,2 Mt)
 • Nähtävillä ollut yleiskaavaehdotuksen merkinnät ja -määräykset (0,2 Mt)
 • Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista ja niiden vastineet (2,2 Mt)
 • Osallisten (yksityishenkilot, yhdistykset, yhteisot, jne.) muistutukset 1 (22 Mt)
 • Osallisten (yksityishenkilot, yhdistykset, yhteisot, jne.) muistutukset 2 (45 Mt)
 • Kantokylan yhteisen kalaveden osakaskunnan muistutus (2 Mt)
 • Viranomaisten kaavaehdotuksesta antamat lausunnot (10,2 Mt)
 • Korjatut kaavakartat 1 2 ja 3 seka yleiskaavaehdotuksen merkinnat ja maaraykset (27,1 Mt)

Huomaa, että tiedostot avautuvat samaan ikkunaan. Tälle sivulle pääset palaamaan selaimen takaisin-nuolesta.