Olet täällä

Omavalvontavelvollisuus

Kuusamotietoa

Elintarvikelain muutoksen myötä omavalvonnan hyväksymisvelvoite on poistunut.

Tämä vähentää omavalvontaan liittyvää byrokratiaa, mutta ei poista omavalvonnan velvoitetta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Omavalvonnan riittävyys määritetään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Toimijan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma ja harjoittaa sekä päivittää sitä säännöllisesti.

Laitoksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava viranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä. Hyväksymisen yhteydessä viranomainen arvioi, onko suunnitelma riittävä riskien hallitsemiseksi. Jos omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Jos omavalvontasuunnitelmassa on sellaisia puutteita, että toiminnan riskien ei voida katsoa olevan hallinnassa, viranomainen ei voi hyväksyä laitosta eikä laitos voi näin ollen aloittaa toimintaansa.

Omavalvonnan suunnittelua varten lisätietoja saat >Ruokaviraston sivuilta.

Lisätietoja antaa