Olet täällä

Erikoissairaanhoidon palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

erikoissairaanhoito seteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Kuusamo on ottamassa käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) myös erikoissairaanhoidon palvelusetelin osalta. 

 

Mihin palveluseteliä voi käyttää?

  • Fysiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti        75 €
  • Ihotautilääkärin vastaanottokäynti                       75 €
  • Lastenkirurgian erikoislääkärin vastaanotto        75 €
  • Neurokirurgin vastaanottokäynti                          75 €
  • Plastiikkakirurgin vastaanottokäynti. Mukana tarvittaessa Kuusamossa otetut (alle 6 kk) mammografiakuvat  75 €
  • Hermojuuripuudutushoito/ puudutus               234 €

Kuvantamistutkimukset

  • Magneettitutkimus                                                155 €

Kuka voi saada palvelusetelin?

Palveluseteli voidaan antaa kuntalaiselle, jolle tutkimuksen tekeminen on sairauden hoitamiseksi tarpeellinen. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tarvittaessa kansallisia kiireettömän hoidon kriteerejä. Ellei tutkimus ole sairauden vuoksi tarpeellinen, palveluseteliä ei voida antaa. Erikoislääkäreiden vastaanottokäyntiin palveluseteli myönnetään vain silloin kun palvelua ei ole tarjottavana oman perustason erikoissairaanhoidon puitteissa.

Palvelusetelin tarjoamisesta kunkin potilaan kohdalla päättää vakituinen terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen ylilääkäri.

Potilas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänen hoitonsa järjestetään joko omassa terveyskeskuksessa tai muussa erikoissairaanhoidon yksikössä.

Miten palvelusetelin voi saada?

Asiakas ottaa yhteyden terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon tai suoraan ylilääkäriin/ylilääkärin sihteeriin. 

Myönteisen päätöksen jälkeen asiakas voi valita palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ottaa yhteyden palveluseteliyrittäjään ja sopii palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Palveluseteliyrittäjien ohjeistuksia tulee noudattaa.

Terveyskeskuksen laboratorioon kokeisiin menevän tulee ottaa mukaan palvelusetelipäätös (ei erillistä veloitusta kokeista).

Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä.

Palvelusetelien arvot

Erikoislääkäreiden vastaanottokäynnin palvelusetelin arvo on 75 €, hermojuuripuudutushoito/puudutus 234 € ja kuvantamistutkimus 155 €.

Palveluseteliin liittyvän omavastuun asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle. Omavastuu on palvelusetelin arvon ja palvelusetelituottajien ilmoittaman hinnan välinen erotus. Omavastuuosuus on erilainen eri palvelusetelituottajilla. Kela ei maksa korvausta palvelusetelillä hankittuun palveluun.

Tietoa palveluntuottajille

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Katso tarkemmat tiedot hakeutumisesta: 

Kuusamon kaupungin hyväksymät palvelusetelituottajat kirjataan erikoissairaanhoidon palvelusetelirekisteriin

PSOP-järjestelmän käyttöönoton myötä palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tapahtuu osoitteessa parastapalvelua.fi. Myös hyväksytyt palvelusetelituottajat löytyvät jatkossa sieltä.

Lisätietoja palvelusta antaa

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa hänelle myönnettyjä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.

Aiheeseen liittyvät asiasanat