Olet täällä

Toimielimet ja lautakunnat

Kuusamon kaupungin luottamuselimiä ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, yhdyskuntatekniikan lautakunta ja tarkastuslautakunta. Kunkin elimen toimintakausi on valtuustokausi.

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait 13.3.2015 ja tasavallan presidentti vahvisti lait 10.4.2015. Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa  uuden kuntavaalikauden alusta  1.6.2017 lukien. Iso periaatteellinen ja käytännöllinen muutos on kuntavaalien siirtyminen huhtikuulle ja uuden vaalikauden alkaminen kesäkuun alusta.  

Valtuusto ja lautakunnat 2017–2021, valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

  • Valtuustotyöskentelyssä valtuutetut käyttävät Kuusamon kaupungin sähköpostiosoitetta etunimi.sukunimi@kuusamo.fi.
  • Seuraavat valtuutetut erotetaan kaupungiorganisaatiossa olevien nimikaimojen vuoksi lisäkirjaimella: Päivi Käkelä = PaiviE.Kakela - Taisto Määttä = Taisto.O.Maatta –  Sirpa Kämäräinen = SirpaH.Kamarainen – Janne Kallunki = JanneS.Kallunki
  • Liitteet ovat pdf-tiedostoja ja avautuvat uuteen ikkunaan

Kaupunginvaltuusto

Puolueet Valtuutettua
Suomen Keskusta 24
Kansallinen Kokoomus 5
Vihreä liitto 5
Suomen Sosiaalidemokraatit 2
Vasemmistoliitto 2
Perussuomalaiset 1
Yhteensä 39

 

Puheenjohtaja, yrittäjä Mika Määttä
I varapuheenjohtaja, rehtori emeritus, FK Martti Turunen
II varapuheenjohtaja, rehtori Ulla Parviainen

Kaupunginvaltuusto 2017-2021

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja, agronomi Tuomo Hänninen
I varapuheenjohtaja, fysioterapeutti, yrittäjä Tuula Mustonen
II varapuheenjohtaja, Elina Kemppainen

Kaupunginhallitus 2017-2021

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävänä on turvata ajanmukaiset palvelut lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä kehittää koko väestölle tarkoitettua vapaa-ajan toimintaa, edistää taiteen ja liikunnan harjoittamista ja harrastamista, paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista sekä informaatiopalveluita.

Puheenjohtaja Marja Tornberg
I varapuheenjohtaja Riitta Wedman
II varapuheenjohtaja Juhani Määttä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2017-2021

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle ja kotona asumiselle. Perusturvalautakunta vastaa myös sellaisten palvelujen järjestämisestä, jotka edistävät terveyttä ja elämässä pärjäämistä ja ennaltaehkäisevät sairauksia sekä liittyvät tutkimukseen ja hoitoon sekä arjen tukeen.

Puheenjohtaja Pertti Juutinen
I varapuheenjohtaja Hannu Ervasti
II varapuheenjohtaja Veli Määttä

Perusturvalautakunta 2017-2021

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on vastata kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti yhdyskuntasuunnittelusta ja -rakentamisesta niin, että niillä turvataan ja taataan monimuotoinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Lisäksi lautakunta vastaa hyvästä rakentamistavasta ja mm. luonnon monimuotoisuuden turvaavasta ympäristönsuojelusta.

Puheenjohtaja Juha Säkkinen
I varapuheenjohtaja Pekka Virtanen
II varapuheenjohtaja Jouni Mustonen

Yhdyskuntatekniikanlautakunta 2017-2021

Ympäristöjaosto 2017-2021

Tiejaosto 2017-2021

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Puheenjohtaja Taisto Määttä
Varapuheenjohtaja Arto Hannola
Sihteeri, vastuullinen tilintarkastaja Rauno Lohi (HT- ja JHT-tilintarkastaja), BDO Audiator Oy

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Jyrki Saarela
Varapuheenjohtaja Seppo Veteläinen

Katso keskusvaalilautakunnan muut jäsenet Vaalit-sivulta