Olet täällä

Ilmoittautuminen kouluun ja esiopetukseen

lapsia_koulun_pihalla.jpg

ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN
Kouluun ilmoittaudutaan tammi-helmikuussa erikseen ilmoitettavana aikana ensisijaisesti sähköisesti Wilma -ohjelman kautta. Vuonna 2013 syntyneet lapset on ilmoitettava oman kotiosoitteen oppilasalueen kouluun ajalla 3. – 21.2.2020. Oppilaiden huoltajat saavat Wilmassa ohjeet ilmoittautumiseen. Ilmoittautumisen voi tehdä myös kotiosoitteen oppilasalueen koulun yhteyshenkilölle puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

 • Kirkkoketo - koulusihteeri Eija Ronkainen puh. 040 860 8691
 • Käylä - koulunjohtaja Kaarina Tornberg  puh. 040 860 8668
 • Mäkelä - koulunjohtaja Tarmo Raatikainen puh. 040 860 8670
 • Määttälä - koulunjohtaja Kaisa Laihola puh. 860 8671
 • Nilonkangas - koulusihteeri Sirkka Hokkanen puh. 040 860 8672
 • Nissinvaara - koulunjohtaja Milla Heinistö puh. 040 860 8679
 • Noukavaara - koulunjohtaja Marko Kaakinen puh. 040 860 8680
 • Ruka - koulusihteeri Salme Määttä puh 040 860 8682
 • Sänkikangas - koulunjohtaja Miikka Lohi puh. 040 860 8688
 • Tolpanniemi - koulusihteeri Eija Ronkainen puh. 040 860 8691
 • Törmänen - koulunjohtaja Eero Sirjola puh. 040 860 8697.

Vaikeavammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Tämä opetus koskee vaikeasti kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisia, vaikeasti dysfaattisia, autistisia sekä kehitysvammaisia lapsia.

Koulunkäynnin poikkeava aloittaminen
Mikäli lapsenne aloittaa koulunkäynnin vuotta myöhemmin, on huoltajan tehtävä hyvissä ajoin ennen koulun alkamista anomus, jonka liitteenä on sosiaalinen, psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Päätöksen asiasta tekee yhtenäisen peruskoulun rehtori.

Hakeminen toiseen kouluun
Mikäli haluatte lapsenne menevän johonkin muuhun kuin oman oppilasalueen kouluun, on vaihtoa haettava aina kirjallisesti lomakkeella, joka jätetään ilmoittautumiskouluun tai sivistystoimistoon. Muutos ilmoitetaan myös, jos perheen asuinpaikka muuttuu seuraavan lukuvuoden alussa. Ilmoittaminen koskee tällöin kaikkien luokka-asteiden (1-9) oppilaita.

Kouluun tutustuminen
Koulut järjestävät tutustumispäivät tuleville ekaluokkalaisille toukokuun aikana. Päivästä ilmoitetaan koulutulokkaille henkilökohtaisesti.

Oppivelvollisuus
Oikeus on samalla velvollisuus. Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Lapsen huoltaja ensisijaisesti vastaa lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Peruskoulun aloittaa syksyllä 2020 vuonna 2013 syntyneet lapset.

Koulupaikan määräytyminen
Kuusamon kaupungissa toimii 11 alakoulua (luokat 1-6) sekä kaksi yläkoulua (luokat 7-9). Kouluilla on omat oppilaaksiottoalueet, joiden mukaan oppilaan lähikoulu määritellään. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu. Tietoa voi tarkistaa sivistystoimistosta puh. 040 860 8659 tai sähköpostilla koulutoimi(at)kuusamo.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Toimintaan haetaan ajalla 3. – 21.2.2020 ensisijaisesti sähköisesti Wilma -ohjelman kautta. Lue lisää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta täältä

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN
Esiopetusta järjestetään 6 vuotta täyttäville (2014 syntyneet) lapsille syyslukukauden 2020 alusta alkaen. Esiopetus on velvoittavaa ja maksutonta. Sitä annetaan pääsääntöisesti koulupäivinä keskimäärin 19 tuntia viikossa. Esiopetukseen ovat oikeutettuja kaikki kuusivuotiaat sekä seitsemänvuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella ja viisivuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan tammi-helmikuussa erikseen ilmoitettavana aikana ensisijaisesti sähköisesti Wilma -ohjelman kautta. Syksyllä 2020 alkavaan esiopetukseen  ilmoittaudutaan ajalla 3. – 21.2.2020. Huoltajille lähetetään asiasta postitse kirjalliset ohjeet. Ilmoittautumisen voi tehdä myös kotiosoitteen oppilasalueen koulun yhteyshenkilölle puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

 • Kirkkoketo, Sänkikangas ja Tolpanniemi puh. 040 860 8691
 • Nilonkangas, Noukavaara, Mäkelä ja Törmänen puh. 040 860 8672
 • Käylä, Määttälä, Nissinvaara ja Ruka puh. 040 860 8682.

Mikäli ette saa postitse ohjeita tai teillä on muuta tiedusteltavaa esiopetukseen liittyen, voitte olla yhteydessä esiopetukseen puh. 040 849 1564.

Onnea ja innostusta alkavalle koulutielle!

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kuusamon peruskoulun toiminta-ajatuksena on turvata tasapuolinen ja ajanmukainen perusopetus sekä vahvistaa edellytykset jatkuvaan itsensä...
Palvelua tarjotaan kaikille kaupungin alueella asuville lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.
Koulukuljetuksen piirissä on 625 esi- ja perusopetusikäistä kuusamolaista koululaista.