Olet täällä

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 2017-2021
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja niiden lainmukaisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 

Kaupunginhallituksen kokoukset kevätkaudella 2020

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

Puheenjohtaja, agronomi Tuomo Hänninen
I varapuheenjohtaja, fysioterapeutti, yrittäjä Tuula Mustonen
II varapuheenjohtaja, Elina Kemppainen

Kaupunginhallituksen esittelijä

Kaupunginjohtaja Jouko Manninen toimii kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelijänä.

Kuusamon kaupunginhallituksen jäsenet

Kuusamon kaupunginhallitus 2017-2021

Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa 2017

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Jäsen: Heikki Kallunki
Varajäsen: Hemmo Heiskanen

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Jäsen: Mika Flöjt
Varajäsen: Tiina Tiermas

Perusturvalautakunta
Jäsen: Salme Sahi
Varajäsen: Tarmo Raatikainen

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille. Päätösvallan siirtämisen avulla valtuusto voi paremmin keskittyä tärkeimpien asioiden käsittelyyn ja kaupungin kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen hallintosääntö määrittelee, mitkä asiat kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää sellaisista kaupungin asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja niiden lainmukaisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin puhevallan käytöstä oikeudessa ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan aloitteita kunnallisen toiminnan eri aloilla.

 

Lisätietoja antaa