Olet täällä

Musiikkiopisto-opinnot lukion kursseina

Kuusamotietoa

Musiikkiopistosta iloa myös lukiossa

Musiikkiopistotason kursseja voidaan lukea hyväksi lukio-opinnoissa. Päätökset hyväksilukemisista tehdään Kuusamon musiikkiopiston ja Kuusamon lukion välisen sopimuksen mukaisesti. Lukiolaiset voivat olla yhteydessä sekä opiston että lukion rehtoreihin.

Lukiossa soi suorittaa myös Musiikin lukiodiplomin. Se on opinnäyte, joka arvioidaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Opettajan lisäksi sitä arvioi vähintään yksi lukion ulkopuolinen henkilö.
Diplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljän lukion musiikin kurssin suorittamista. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot ja musiikkitoiminta voidaan liittää mukaan lukiodiplomiin.
Diplomin suorittamisesta saa erillisen todistuksen, joka on lukion päättötodistuksen liite.

Lisätietoja antaa