Olet täällä

Liikenneturvallisuus

Kuusamon kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjaa liikenneturvallisuusryhmä

Lapsi pyöräilee

Kuusamon liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö jatkuu

Työhön kuuluva kysely on päättynyt.

Kuusamoa koskevia vastauksia saatiin 309 kpl.

Vastausten jatkotyöstäminen on käynnissä.

Kiitokset vastanneille!

******

 

Kuusamon liikenneturvallisuusryhmä

Paikallisella liikenneturvallisuustyöllä pyritään tavoittamaan kaikki ikä- ja liikkujaryhmät. Liikenneturvallisuuden ohella edistetään kestävää liikkumista.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmän toiminta on konkreettista. Kokouksissa ideoidaan liikennekasvatustyön käytäntöjä osaksi arjen työtä, sovitaan vastuista tapahtumien ja tempausten järjestämisessä, haetaan käytännön yhteistyömuotoja sidosryhmien kanssa, sovitaan tiedottamisestaja lausutaan pienistä liikenneympäristön parantamistoimenpiteistä.

******