Olet täällä

Lastensuojelu

Kuusamotietoa

tyttonukke.jpg
Kuusamossa lastensuojelutyö perustuu hyvin vahvasti eri tahojen yhteistyöhön. Kuusamon kaupungin perusturvan rakenne kertoo paljon asiakaskeskeisestä yhteistyöstä.

Lapsille ja lapsiperheille tutuimmat ja tärkeimmät palvelut ovat käytännössä äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, päivähoito, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalityö erityispalveluineen hahmottuvat asiakkaalle hänen ympärillään olevaksi kokonaisuudeksi, jolla on yhteiset tavoitteet. Varsinkin lastensuojelutyön kohdalla on tärkeää, että se tulee lähelle perheitä muiden palveluiden kautta.

Lastensuojelutyö
Lastensuojelulla tarkoitetaan ensisijaisesti sosiaalityöntekijöiden velvollisuutta ajaa lapsen parasta niissä tilanteissa, kun perheen omat voimavarat eivät siihen riitä. Käytännössä lastensuojelutyötä tekee jokainen viranomainen esimerkiksi tukemalla lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia, yksityinen henkilö tukemalla harrastusmahdollisuuksia tai terveydenhoitaja, joka ohjaa nuorta äitiä vauvan hoidossa.

Sosiaalityöntekijä on lastensuojelutyön vastuunkantaja, joka koordinoi yhteistyötä eri viranomaisten ja ennen muuta asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan lastensuojelutyö on joustavaa verkostotyötä, jossa kaikki osapuolet tietävät paikkansa.

Keskeisiä lastensuojelun toimijoita ovat myös vapaaehtoisjärjestöt ja seurakunta. Näiden järjestämä ryhmätoiminta on hyvä esimerkki lapsia ja nuoria aktivoivasta ja tukevasta avohuollon työstä, joka ei ole liian etäistä asiakkaille eli lapsille ja nuorille.

Lisätietoja antaa