Olet täällä

Lastenneuvola

vauva_kadet.jpg

Neuvolatarkastukset ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon tarkastukset pyörivät Kuusamossa hieman poikkeuksellisin järjestelyin ja koronavarotoimet huomioiden. 

Työntekijämme tulevat töihin vain terveenä, samoin ohjeistamme asiakkaitakin asioimaan vain terveenä. Jokaisen asiakkaan välissä kosketuspinnat puhdistetaan asianmukaisesti ja kaikki huolehtivat hyvästä käsihygieniasta, jotta me kaikki pysyisimme suojassa miltä tahansa nyt liikkeellä olevalta pöpöltä. 

  • Perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvola toimii pääsääntöisesti puhelimitse, tarvittavat kontrollikäynnit suunnitellaan tapauskohtaisesti terveydenhoitajan puhelinajalla 
  • Raskaana olevien käynnit toteutetaan osin puhelimitse, osin vastaanotoilla ja mielellään niin että raskaana oleva tulee vastaanotolle yksin. Äitipolikäynnit käydään yksin 
  • Lastenneuvolakäynnit toteutuvat osittain, keskustelut ja haastattelut tehdään puhelimitse ja vastaanotolle sovitaan aika mittauksiin ja rokotuksiin 
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii pääsääntöisesti samoin, keskustelut käydään puhelimitse ja vastaanotolla hoidetaan mittaukset, muut tutkimukset ja rokotukset.

Nyt onkin erityisen tärkeää huolehtia asianmukaiset käynnit terveydenhuollossa, mm rokotusten voimassaolo on asia mistä kannattaa huolehtia.

Kaikille vastaanotoille ja asioinneille tullaan vain terveenä ja lapsi tai koululainen yhden vanhemman kanssa lisäkontaktien välttämiseksi.
Jos lapsellasi on iänmukainen neuvolatarkastus tulossa, soita normaaliin tapaan neuvolan ajanvaraukseen niin saat ohjeen miten toimia ja tarvittaessa varattua ajan. 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aikoja voi tiedustella oman koulun terveydenhoitajalta. 

Neuvolan ajanvaraus puh. 040 860 8633 (ma-pe klo 8-12)
Ajanvarauksen kautta myös soittopyynnöt terveydenhoitajille.
Me olemme täällä teitä varten, kuten aina. 

 

Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.
Neuvolassa pyritään myös terveen kehityksen esteiden tunnistamiseen ja poistamiseen.
Keskusteluissa autetaan vanhempia löytämään keinoja ratkaista perheen ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä kasvattajina.

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja soaiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Lastenneuvolan tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 388/2011).