Olet täällä

Lapsen etu

Kuusamotietoa

tyttojapoika.jpg
Lastensuojelun tärkein periaate on lapsen edun huomiointi. Jokaista toimenpidettä harkittaessa on selvitettävä lapsen etu ja ikä huomioon ottaen hänen omat toivomuksensa ja mielipiteensä. Tästä huolimatta viranomaisten täytyy muistaa lapsen huoltajien vastuu ja päätäntävalta, jos tehdään avohuollon työtä ja vanhemmat ovat kykeneviä päättämään lapsen asioista.

Jos lastensuojelun tarve johtuu esimerkiksi vanhemman sairaudesta tai päihdeongelmasta, sosiaalityöntekijän täytyy yhdessä vanhempia hoitavien asiantuntijoiden kanssa miettiä, ovatko vanhemmat kykeneviä tekemään päätöksiä lapsen puolesta. Lapsen etu voi olla vanhempien tahdon vastainen esimerkiksi kun lapsen turvallisuus kotona vaarantuu vanhemman päihteidenkäytön vuoksi ja vanhempi ei hyväksy viranomaisapua.

Avohuollon lastensuojelu koskee useimmiten koko perhettä. Tällöin on mietittävä, mistä palveluista perhe todella hyötyy ja uskallettava muuttaa toimintatapoja, jos tilanteeseen ei ole tullut muutosta.

Eri palveluiden liitoskohdat ovat niitä kriittisiä pisteitä, joissa yhteistyön täytyy toimia, jotta yksittäisen tahon työ ei mene hukkaan. Tarpeellisen tiedon pitää liikkua, jotta asiakkaan ja viranomaisten käyttämättömät voimavarat voidaan hyödyntää. Tähän pyritään mm. eri ammattikuntien yhteisillä koulutuksilla ja uusilla työmenetelmillä (esim. varhainen vuorovaikutus, vanhemmuuden roolikartta, oppilashuoltotyön koulutus). Ulkopuolisten näkemys auttaa usein lastensuojelutyötä tekeviä huomaamaan, mitä kaikkea asiakkaan hyväksi on jo tehty ja kuinka paljon ammattitaitoa toimijoilla on, vaikka sitä ei aina tunnisteta.

Lisätietoja antaa