Olet täällä

Lapsen elatus

Kuusamotietoa

Erotessaan vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen elatuksesta.

Elatussopimus

Siinä sovitaan, että vanhempi, joka ei asu lapsen luona, maksaa lapselle elatusapua maksukykynsä mukaan. Elatusavun määrästä vanhemmat neuvottelevat ja sopivat keskenään sosiaalityöntekijän avustuksella.
Sosiaalityöntekijän velvollisuus on varmistaa, että elatussopimuksesta tulee lapsen edun mukainen. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi. (ElatusL 3 §)

Elatusapu
Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusvelvollinen eli isä tai äiti, joka ei asu lapsen luona, maksaa lapselle elatusapua. Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan vanhempien keskinäisellä sopimuksella, joka vahvistetaan sosiaalitoimistossa tai oikeuden tuomiolla.
Elatusapua on suoritettava kuukausittain etukäteen. Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, jollei toisin ole sovittu tai määrätty.

Elatustuki
Kansaneläkelaitos maksaa lapselle elatustukea erillisestä hakemuksesta, kun

1) elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen
2) avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu
3) elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa
4) elatusapua ei ole vahvistettu suoritettavaksi tai se on vahvistettu elatustuen määrää pienemmäksi
5) ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen (adoptio)

Elatustukea ei makseta, jos

1) lapsi asuu elatusvelvollisen tai edellä (5 §) mainitun vanhemman luona
2) elatusvelvollinen tai edellä (5 §) mainittu vanhempi on kuollut
3) lapsi kykenee itse elättämään itsensä

Elatusvelvollisuus säilyy kuitenkin lapsen vanhemmalla elatussopimuksen mukaisesti.

Elatustuen myöntäminen

Elatustuen toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirretään kunnilta Kelalle
1.4.2009 lukien. Kelalle siirtyvät elatustuen myöntämistä, maksamista
sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät. Jo möynnettyä elatustukea
ei tarvitse hakea Kelalta uudelleen. Elatustuen maksupäivä on edelleen
kuukauden 10 päivä.

Elatussopimusasiat säilyvät edelleen kunnissa lastenvalvojilla.

Lisätietoja antaa