Olet täällä

18.4.2017 - 0:00

Muutoksia kaupunginhallituksen kevään 2017 kokousaikoihin

Kuulutus nähtävillä 18.4.2017 - 3.5.2017.

Hallintosäännön 38 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana
ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee esityksen sen pitämisestä.

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 239 päättänyt tammi – kesäkuun 2017
kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti
maanantaisin klo 15.00. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupungintalossa
keskushallinnon kokoushuoneessa:

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa on sovittu, että 
kaupunginhallituksen kokous keskiviikkona 26.4.2017 perutaan asioiden vähyyden 
vuoksi.

Kuuusamon kaupunginhallitus

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: