Olet täällä

30.5.2017 - 14:30

Muutoksia kaupunginhallituksen kevään 2017 kokousaikoihin

Kuulutus nähtävillä 30.5.2017 - 19.6.2017

Muutoksia kaupunginhallituksen kevään 2017 kokousaikoihin

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 239 päättänyt tammi - kesäkuun 2017 kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.00. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupungintalossa keskushallinnon kokoushuoneessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa on sovittu, että kaupunginhallituksen kokousajankohta maanantai 5.6.2017 muutetaan.
Uusi kokousajankohta ko. päivän osalta on:
Maanantai 12.6.2017 klo 15.00 alkaen

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS

 

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: