Olet täällä

17.3.2017 - 15:30

Kuulutus yhteysviranomaisen lausunto Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta nähtävillä

Kuulutus nähtävillä 17.3.2017 - 28.4.2017

Hankevastaava on toimittanut 31.10.2016 yhteysviranomaisena
toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 
keskukselle Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(10.6.1994/468) mukainen yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä
Kuusamon kaupungintalolla palvelupisteessä 2 kerros, osoitteessa
Keskuskuja 6, Kuusamo, 28.04.2017 asti.

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS