Olet täällä

14.2.2018 - 16:00

Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kaivoslain (621/2011) koskevasta päätöksestä VA2017:0100, varaaja Magnus Minerals Oy, varausalueen sijainti Kuusamo ja Salla

Kuulutus nähtävillä 14.2.2018 - 16.3.2018

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
14.2.2018 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Magnus Minerals Oy
Lupatunnus: VA2017:0100
Varausalueen sijainti: Kuusamo, Salla
Varauksen voimassaolo päättyy: 21.12.2019

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 16.3.2018. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen
toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla
(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamatpaatokset/
Varaus-paatokset/) sekä alueen kunnanvirastoissa (Kuusamo,
Keskuskuja 6; Salla, Postipolku 3) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä
valitusosoituksessa.

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: