Olet täällä

12.9.2017 - 16:00

Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kaivoslain (621/2011) koskevasta päätöksestä VA2017:0056, varaaja Kalevala Gold Oy, alueen nimi Kalevala.

Kuulutus nähtävillä 12.9.2017 - 12.10.2017

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
12.9.2017 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Kalevala Gold Oy
Lupatunnus: VA2017:0056
Varausalueen sijainti: Kuusamo, Suomussalmi
Varauksen voimassaolo päättyy: 2.7.2019

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 12.10.2017. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen
toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla
(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamatpaatokset/
Varaus-paatokset/) sekä alueen kunnanvirastoissa (Kuusamo,
Keskuskuja 6; Suomussalmi, Kauppakatu 20) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta
ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: