Olet täällä

13.11.2017 - 15:52

Kuulutus päätöksestä Kuusamon Yhteismetsän hakemukseen maa-aineksen ottamisesta ja kalliokiven murskauksesta

Valitusaika päättyy 14.12.2017

Yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto on 7.11.2017, §:ssä 56, myöntänyt Kuusamon Yhteismetsälle luvan maa-aineksen ottamiseen sekä ympäristöluvan kalliokiven murskaukseen kiinteistöllä 305-874-1-0, Jokilammen palsta, Kuusamo.

Päätös on nähtävänä 14.11. – 14.12.2017 Kuusamon kaupungintalon infopisteessä, osoitteessa Keskuskuja 6 (2. krs) ja sähköisenä osoitteessa http://kuusamo.ktweb.fi/.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 14.12.2017.
 

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: