Olet täällä

31.5.2017 - 12:59

Kuulutus Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous ma 5.6.2017 klo 16:00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa ja kokouksen asialista.

Kuulutus nähtävillä 31.5.2017 - 12.6.2017.

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 5.6.2017 klo 16.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi kotisivuilla.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 31.5.2017

Tuomo Hänninen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Karttapiste: 

Kaupungintalo

Aiheeseen liittyvät asiasanat: