Olet täällä

13.9.2017 - 16:00

Kuulutus Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous ma 18.9.2017 klo 15:00 alkaen Kuusamo-opiston teatterisalissa ja kokouksen asialista.

Kuulutus nähtävillä 13.9.2017 - 25.9.2017.

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 15.00 alkaen Kuusamo-opiston teatterisalissa.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi kotisivuilla.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 13.9.2017

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietoja antaa: 
Karttapiste: 

Kaupungintalo

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat