Olet täällä

5.12.2017 - 15:00

Kuulutus Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous ma 11.12.2017 klo 09:00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa ja kokouksen asialista.

Kuulutus nähtävillä 5.12.2017 - 18.12.2017.

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 11.12.2017 klo 09.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi kotisivuilla.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 5.12.2017

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietoja antaa: 
Karttapiste: 

Kaupungintalo

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat