Olet täällä

8.11.2017 - 8:25

Kuulutus kaupunginvaltuuston kokouksesta 13.11.2017 ja kokouskutsu

Kuulutus pidetään nähtävillä 8. - 23.11.2017

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13.11.2017 klo 15 alkaen Kuusamotalon saliluokassa, Kaarlo Hännisentie 2.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja tämän kuulutuksen liitteenä.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 8.11.2017

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Aiheeseen liittyvät asiasanat: