Olet täällä

7.2.2018 - 16:00

Kaavakuulutus seuraavat erivaiheiset asemakaavahankkeet pidetään nähtävillä Kuusamon kaupungintalolla maankäytön osastolla 8.2. – 9.3.2018 (30 vrk).

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmista ja luonnoksista sekä muistutus kaavaehdotuksesta. Mielipiteet ja muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle (os. PL 9, 93601 Kuusamo) tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)kuusamo.fi.

Seuraavat erivaiheiset asemakaavahankkeet pidetään nähtävillä Kuusamon kaupungintalolla maankäytön osastolla 8.2. – 9.3.2018 (30 vrk).

MRL 63 § mukaisesti vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä
MRA 30 § mukaisesti luonnoksena

Kaukosaaren ranta-asemakaavan osittainen muutos,
Virrankylässä                     
                                           
Särkiniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos,
Alakitkan kylässä

Kirkonseudun asemakaavan laajennus Torangin ja Tolpanniemen välisellä alueella (Torangintaival)

MRA 32 § mukaisesti ehdotuksena

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 32 ja siihen liittyvällä puistoalueella

Kaavat löytyvät internetistä os.
http://www.kuusamo.fi/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmista ja luonnoksista sekä muistutus kaavaehdotuksesta. Mielipiteet ja muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle (os. PL 9, 93601 Kuusamo) tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)kuusamo.fi.

Kuusamo 8.2.2018

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA