Olet täällä

7.8.2017 - 16:00

Avoinna sairaanhoitajan toimi Kuusamon kaupungin perusturvan toimialalla terveyspalveluissa. Hakuaika päättyy 31.8.2017 klo 15.00.

Kuulutus nähtävillä 7.8.2017 - 31.8.2017.

Psykiatrinen osasto ja hyvinvointipoliklinikka kuuluvat Kuusamon perusturvan terveyspalveluihin. Haemme sairaanhoitajaa psykiatriseen hoitotyöhön, (ja) ensisijainen sijoituspaikka on hyvinvointipoliklinikka. Hyvinvointipoliklinikalla työskentelee 5 sairaanhoitajaa ja toimintaterapeutti.

Kelpoisuusehtona toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään että henkilöllä on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kk.

Hakijoilta toivotaan laajaa kokemusta mielenterveystyöstä ja kiinnostusta työn kehittämiseen sekä hyvää yhteistyökykyä.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan.

Hakemus tulee tehdä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi - työavain numero 148209. Sähköiseen hakemukseen on mahdollisuus liittää esim. CV tai todistusjäljennökset

Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

                         

Lisätietoja antavat hoitotyönjohtaja Marjo Jurmu 0400 392 611 (marjo.jurmu@kuusamo.fi) sekä vastaava sairaanhoitaja Sirpa Keränen 0400 442 358 (sirpa.keranen@kuusamo.fi).

Hakuaika päättyy 31.8.2017 klo 15.00

Hakemuksen opiskelu- ja työtodistusjäljennöksineen voi toimittaa myös paperiversiona osoitteeseen Kuusamon kaupunki, PL 9, 93601

Kuusamo 7.8.2017

Perusturvajohtaja

 

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: