Olet täällä

26.2.2020 - 8:00

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös meluilmoituksesta, kiviaineksen murskaus, tilalla Alanko 305-411-159-58, Kuusamo KTK Oy

Päätökseen voi hakea muutosta 3.4.2020 mennessä. Nähtävillä verkkosivuilla 31.12.2020 saakka.

Kiviaineksen murskausta saa harjoittaa tilalla Alanko aikavälillä 9.2.–31.12.2020 ilmoituksen mukaisesti ja annettua määräystä noudattaen.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: