Olet täällä

20.2.2020 - 8:00

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös meluilmoituksesta, kivenlouhintaa ja –murskausta tilalla Seppälä 305-402-59-2, Koillistie Määttä Oy

Päätökseen voi hakea muutosta 30.3.2020 mennessä. Nähtävillä verkkosivuilla 31.12.2020 saakka.

Kivenlouhintaa räjäyttämällä ja kivenmurskausta saa harjoittaa maa-ainestenottoalueella aikavälillä 14.2.–31.12.2020 ilmoituksen mukaisesti ja annettua määräystä noudattaen.

Lisätietoja antaa: