Olet täällä

8.11.2019 - 8:49

Ympäristönsuojelulain 115 a § mukainen ilmoitus eläinsuojan toiminnasta tilalla 305-415-60-8 Tuomela

Muistutukset ja mielipiteet on jätettävä viimeistään 9.12.2019.

Tapani ja Anni Manninen ovat tehneet ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a § mukaisen ilmoituksen lypsykarjaeläinsuojan toiminnan laajentamisesta tilalla 305-415-60-8 Tuomela. Ilmoituksesta annetaan ilmoituspäätös asianosaisten kuulemisen jälkeen.

Erityistiedoksianto ilmoituksesta ja kopio kuulutuksesta on lähetetty kirjeitse eläinsuojan sijaintipaikasta 600 metrin säteellä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille.

Paikan osoite: Lehtomannisentie 32, 93700 Kuusamo

Aiheeseen liittyvät asiasanat: