Olet täällä

24.3.2020 - 16:30

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus: Kalanperkaamon ympäristölupa, Taivalkoski

Kuulutus nähtävillä 25.3. - 4.5.2020

Kalankasvatus Vääräniemi Oy hakee ympäristölupaa Taivalkosken asemanseudun teollisuusalueelle suunnitellulle kalanperkaamolle. Laitoksessa on tarkoitus perata kalaa noin 500 tonnia vuodessa.

Laitoksen tuotanto olisi pääosin kirjolohta (noin 80 %) ja vähäisemmässä määrin (noin 20 %) myös siikaa. Toiminta tulee olemaan ympärivuotista.

Lupaa haetaan, koska kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa, tarvitsee ympäristöluvan. 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 25.3.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.5.2020.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kuusamo.fi .
Kirjallisen muistutuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kuusamon kaupunki, ympäristöjaosto, PL 9, 93601 KUUSAMO. 

Lisätietoja antaa: